PHP ile iki tarih arasını döngüye sokmak


FOR DÜNGÜSÜ, WHILE


İŞTE ÖRNEKLER:
 
// ilk tarih
$tarih = '2018-01-02';
 
// ikinci tarih 
$ikinci_tarih = '2018-01-30';
 
// Birinci yol while ile
while (strtotime($tarih) <= strtotime($ikinci_tarih)) {
//İşlem yapacağınız tarih
echo $tarih ."
";
 
// tarihi birer gün artırıyoruz. burayı değiştirmiyoruz
$tarih = date ("Y-m-d", strtotime("+1 day", strtotime($tarih)));
}
 
// ikinci yol for ile
for ($tarih = strtotime("2018-01-02"); $tarih <= strtotime("2018-01-30"); $tarih = strtotime("+1 day", $tarih)) {
 
//İşlem yapacağınız tarih
echo date("Y-m-d", $tarih)."
";
}
 
Çıktısı aşağıdaki gibi olur: 
 
2018-01-02
2018-01-03
2018-01-04
2018-01-05
2018-01-06
2018-01-07
2018-01-08
2018-01-09
2018-01-10
2018-01-11
2018-01-12
2018-01-13
2018-01-14
2018-01-15
2018-01-16
2018-01-17
2018-01-18
2018-01-19
2018-01-20
2018-01-21
2018-01-22
2018-01-23
2018-01-24
2018-01-25
2018-01-26
2018-01-27
2018-01-28
2018-01-29
2018-01-30